Nasz numer rejestrowy w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska: E0010964WBW

Zgodnie z  Ustawią z dn. 29 Lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z dnia 20 Września 2005 r. Nr 180 poz. 1495) posiadamy umowę z firmą Eco Harpoon - Recycling Sp. z o.o., zajmująca się utylizacją sprzętu elektrycznego i elektronicznego, działając w ramach w/w Ustawy.
W związku z tym zawiadamiamy naszych partnerów handlowych, że obecnie jesteśmy gotowi do przyjmowania od nich zużytego lub niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, niezależnie od marki ( klient kupujący nowy produkt ma prawo zwrócić zużyty lub niepotrzebny, dotychczasowo użytkowany przedmiot z tej samej grupy towarowej ).

Jednostkowy koszt gospodarowania odpadami - czyli koszty zbierania, przetwarzania i recyklingu odpadów elektrycznych (stanowiących część ceny, a nie dodatkową opłatę pobieraną przy zakupie sprzętu) dla sprzętu z grupy: zegary, zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania lub rejestrowania czasu wynosi 0,07 zł/za szt.
recycled_logos.png
Produkty oznaczone którymś z powyższych symboli, po zużyciu lub wymianie na nowe, powinny zostać zwrócone w celu ponownej utylizacji.